Kufunga Nekupedzisira


naHarold W. Percival
Brief Description
Chii chinonyanya kukosha kwauri muupenyu?

Kana mhinduro yako ndeyokuita kuti uzvinzwisise zvikuru iwe uye nyika yatiri kurarama; kana zviripo kuti tinzwisise kuti sei tiri pano panyika uye zvatinotarisira isu mushure mekufa; kana kuri kuziva chinangwa chechokwadi chehupenyu, hupenyu hwako, Kufunga Nekupedzisira anokupa mukana wekuwana mhinduro idzi uye akawanda akawanda. . .


"Bhuku rinotsanangura chinangwa choupenyu. Chinangwa ichocho hachisi kungowana kuwana mufaro, kana pano kana shure. Handizvo "kuponesa" mweya womunhu. Chinangwa chaicho choupenyu, chinangwa chichagutsa zvose pfungwa uye chikonzero, ndeizvi: kuti mumwe nomumwe wedu achange achiwedzera zvishoma nezvishoma muzvikwata zvepamusoro pakuziva; izvo zvinoreva, kuziva zvinhu zvakasikwa, uye mune uye kuburikidza nekupfuura zvakasikwa. "HW, Percival