Vakawanda vanova nhengo dzeThe Word Foundation nekuda kwekuda kwavo mabhuku ePercival, simba rakawanda ravakaita muupenyu hwavo uye chido chekutitsigira pakusvika pakuverenga zvakakwana. Kusiyana nedzimwewo masangano, hatina guru, mudzidzisi kana mutungamiriri anotungamirira. Chinangwa chedu uye kuzvipira ndekuita kuti vanhu vazive pasi pePercival, Kufunga Nekupedzisira, pamwe nemamwe mabhuku ake. Isu tinowanikwa kupa humwe hutungamiri, kana tichikumbira, asi isu tinotsigirawo huchenjeri hwehuga-hurumende-kudzidza kuvimba uye kugovera wega wega mutemo wemukati. Mabhuku ePracival anogona kushanda semutungamiri wekubatsira neanoita.Nhengo dzeChirungu


Vose nhengo dzeThe Word Foundation, zvisinei pasinei nehupi hwehutsigiro hwaunosarudza, huchagamuchira magazini yedu yekota, The Word (Sample Magazine), uye 40% kubhadhara pamabhuku ePercival.Zvidzidzo Zvidzidzo
Izwi Foundation rinotsigira kuongorora mabhuku aPercival. Kuburikidza nemagazini yedu yega roga, Shoko, takasarudza nzvimbo yekuzivisa vaverengi vedu nzira dzakasiyana-siyana dzokudzidza. Apo mumwe anova nhengo yeThe Word Foundation, ruzivo urwu runowanikwa kuburikidza nemagazini yedu:

• Nhamba yevanhu vedu vanofarira kudzidza nevamwe.

Kubatsirwa kubva kuThe Word Foundation kune avo vanoda kupinda kana kuronga mapoka ekudzidza munzvimbo dzavo.

Humwe hupenyu pasi pano humwe chikamu chezvitevedzana, seimwe ndima mubhuku, sechimwe chiito mumutambo kana sezuva rimwe muupenyu. Pfungwa yechirangaridzo uye yehupenyu humwe pasi pano ndeyezvikanganiso zvakakosha zvevanhu.HW Percival